Retourneren

 

Retourneren en 14 dagen bedenktermijn - Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Voor producten waar hygiëne van belang is, zoals erotische artikelen, kussens, ondergoed, scheermesjes, hygiënisch verband, tampons, tabletten, capsules, poeders, dranken, crèmes, oliën, cosmetica, condooms of artikelen waarvan de veiligheidsverpakking is verbroken geldt dat deze vallen onder de uitzondering van het herroepingsrecht indien de verzegeling na levering is verbroken. 

 

Je kunt om je product te retourneren gebruik maken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddels als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij jij uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zal jou voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of jij hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

 

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

   

Ons retour adres is:


Drogist.nl
Cookweg 14
4462 HE Goes

 

Wettelijke garantie

Alle verkochte producten vallen onder de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat u, als consument, er in alle redelijkheid van mag verwachten.

 

Verkeerd product ontvangen?

Wij doen onze uiterste best om de juiste producten te versturen. Er bestaat echter altijd een kleine kans dat er iets mis gaat. Mocht je een verkeerd product ontvangen, neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch of via de mail. Wij ontvangen dan graag een toelichting zodat we u vervolgens van een retourlabel kunnen voorzien. Helaas is het voor ons niet mogelijk om retourkosten terug te storten die zonder overleg met ons gemaakt zijn. 

 

Download hier het retourformulier

 

Voor het retourneren kan het product inclusief alle toebehoren, vergezeld van (retourformulier), kopie van factuur/pakbon en in een deugdelijke verpakking terug gestuurd worden aan Drogist.nl.


Drogist.nl

T.a.v. Klantenservice

Cookweg 14

4462 HE GOES

 

De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant. Op de verzendkosten voor de retourzending wordt door Drogist.nl geen restitutie verleend, tenzij het een uitdrukkelijke fout van Drogist.nl betreft. Er wordt wel restitutie verleend op de verzendkosten die zijn betaald door de klant toen de bestelling is geplaatst. Natuurlijk is het ook mogelijk om vervangende producten voor het openstaande bedrag te bestellen.

 

Stappenplan retourneren

Wil je 1 of meerdere artikelen retourneren? Volg dan onderstaande stappen. Hiermee kunnen wij de retouren zo snel mogelijk voor u verwerken.

  1. Retourformulier. Gelieve onderstaand retourformulier in te vullen en mee te sturen met het pakket met de te retourneren artikelen.
    Download hier het retourformulier (mee te sturen met het pakket)
  2. Bericht ontvangst retourzending. Wij sturen je een e-mail zodra de retourzending door ons is ontvangen.
  3. Omruilen / retour aankoopbedrag. Wij ruilen het pakket om en versturen deze of storten het aankoopbedrag uiterlijk binnen 14 dagen terug op uw rekening.

Voor het retourneren van producten is het mogelijk om gebruik te maken van onderstaand retourformulier. Dit vergemakkelijkt voor ons de verwerking van de retouren, maar is niet verplicht voor de klant.  Je kunt hier het retourformulier downloaden, uitprinten en eventueel ingevuld meesturen met de retourzending.

 

Drogist.nl

T.a.v. Klantenservice

Cookweg 14

4462 HE GOES

 

Voorwaarden voor retourneren

Wanneer je een product wilt retourneren is het belangrijk dat je als klant zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking. Pak het product slechts in die mate uit voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Indien je het product wilt retourneren, kun je het product, (retourformulier), kopie factuur en het liefst in de originele verpakking retour zenden aan Drogist.nl.

 

Drogist.nl

T.a.v. Klantenservice

Cookweg 14

4462 HE GOES

 

Download hier het retourformulier

 

Wanneer er beschadigingen zijn opgetreden als gevolg van een ondeugdelijke verzendverpakking of indien het poststuk onvoldoende gefrankeerd is, zal er slechts gedeeltelijke restitutie van het aankoopbedrag plaatsvinden. Dit in verband met de gemaakte kosten van Drogist.nl voor het aannemen van het pakket.

 

Kapot product ontvangen

Blijkt bij levering van het product dat dit niet naar behoren functioneert? Neem dan contact op met onze klantenservice via e-mail: [email protected] of telefonisch op: 0113-253805 van maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.30 uur.

 

Vragen retourbeleid?

Heb je vragen over ons retourbeleid? Neem dan contact op met onze klantenservice. Voor een snelle behandeling van je vraag gelieve het factuurnummer erbij te houden.

  
E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: 0113-253805
Vanaf maandag t/m vrijdag van 09:00 – 17:30 uur.

 

Geschillenregeling

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over een product of dienst. Wij vinden dit erg jammer, neem in een dergelijk geval zo snel mogelijk contact met ons op, zodat we samen kunnen kijken naar een passende oplossing. Je kunt bellen naar 0113-253805 of mailen naar [email protected]. Onze definitieve reactie op je klacht ontvang je uiterlijk binnen 7 werkdagen na het moment van ontvangst.

 

Ons team van de klantenservice en de directie van Drogist.nl heeft service centraal staan. Als je niet tevreden bent over de klantenservice kun je dit voorleggen aan de directie door een mail te sturen naar [email protected]. Komen we er samen niet uit, dan kun je tegen betaling van € 25, - klachtgeld de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

 

Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie http://www.sgc.nl/

Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wanneer je in het gelijk wordt gesteld, dan krijg je het klachtgeld terugbetaald. Voorgaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Tevens kun je je klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.

 

Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje.

Bestel nog voor om in aanmerking te komen voor gratis verzending.

Uw bestelling wordt gratis verzonden.