Copyright

Drogist.nl bezit alle rechten met betrekking tot deze website. Drogist.nl is enkel bestemd voor eigen of intern gebruik van de klanten, het is niet toegestaan om de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hard copy zonder schriftelijke toestemming van Drogist.nl.

 

De site Drogist.nl is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. De reviews die door gebruikers/klanten geschreven worden, weergeven enkel en alleen de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. 

 

Alle woord-, beeldmerken en productbeschrijvingen op deze site zijn eigendom van Drogist.nl, tenzij dit anders is aangegeven. Het is te allen tijde verboden om zonder schriftelijke toestemming gebruik te maken van deze woord-, beeldmerken en productbeschrijvingen. Als geconstateerd wordt dat foto's, productbeschrijvingen zonder schriftelijke toestemming van Drogist.nl toch gebruikt worden, verbeurt u jegens Drogist.nl zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is en zonder dat Drogist.nl enige schade aannemelijk hoeft te maken €500,- per foto, per productbeschrijving of per gebruikte tekst vermeerderd met de volledige door Drogist.nl te maken kosten om haar rechten te handhaven, onverminderd de verplichting om het gebruik van de foto('s) of productbeschrijvingen op eerste aanzegging te staken en gestaakt te houden. Drogist.nl zal in deze haar rechten handhaven.

 

Het is niet toegestaan om de site te framen. Drogist.nl acht zich niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

 

Toepasselijk recht
Op de informatie op Drogist.nl en de verkoopovereenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje.

Bestel nog voor om in aanmerking te komen voor gratis verzending.

Uw bestelling wordt gratis verzonden.